Om oss

Logotyp


Antalet anslutna klubbar har ökat till ca 410

2020

En ny hemsida lanseras där anslutna klubbar kan registrera sina inlösta kuponger digitalt och smidigare och snabbare få ersättning för de kuponger de tagit emot.

Avtal tecknas med samarbetspartners som gör att du och dina kunder även kan använda Svenska Golfkuponger för golf i England, Irland, Skottland och Spanien.

Antalet anslutna klubbar dubblerades till ca 400 stycken. Fler och fler inser därmed fördelarna med att använda golfkuponger och företaget växer.

Svenska Golfkuponger köptes av Segmenta

Segmenta har sedan 1991 bedrivit verksamhet i Uppsala/Stockholm med att sälja golfrelaterade reklamartiklar till svenska företag. Svenska Golfkuponger har under åren i Segmentas ägo tiodubblat omsättningen.

Företaget startade i Stockholm

De tre första åren gick till stor del åt för att ansluta klubbar till denna då helt nya produkt.

807